• školící středisko
 

Školící středisko - školení práce ve výškách, revize OOPP

Jsme profesionálové v odvětví výškových prací, které má výrazná specifika jak v přípravě, organizaci, tak zejména ve vlastním provádění prací. Bezpečnostní požadavky k prováděným činnostem jsou natolik rozsáhlé, že si zasluhují zvláštní pozornost. Bezpečnost práce je hlavní součástí pracovního  prostředí které nás řadí mezi vyspělé společnosti západního světa. 
Naše kurzy jsou určeny odborným pracovníkům - soukromým podnikatelům a dalším pracovníkům, kteří mají podle právních předpisů bezpečnost práce ve stavebnictví zabezpečovat nebo provádět. A tím vedle praktického školení zorientovat vědomosti k právním předpisům, technické a odborné problematice ochrany života a zdraví pracovníků tak, aby mohli kvalifikovaně plnit úkoly a zabezpečovat provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou upravovaných dle zákona č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. .Převážně se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.
Hlavním trendem našich školení je upozornění na takové bezpečnostní požadavky, jejichž porušování může vést ke vzniku úrazů a závažným důsledkům, na něž se vztahuje právní odpovědnost. Vyhláška je závazná pro všechny dodavatele stavebních prací, tj. právnické i fyzické osoby a jejich pracovníky a za jistých okolností i na další účastníky ve výstavbě.

     Nabízené služby BOZP:

  • Vstupní a periodická odborná školení pro práce ve výškách
  • Periodické odborné prohlídky a revize prostředků osobního zajištění dle ČSN EN 365
  • Vybavení polohovacími a protipádovými systémy včetně ostatních ochranných pomůcek
  • Optimalizaci výběru vhodného vybavení OOPP s ohledem na Vaši pracovní specializaci
  • Návrh optimálního zajištění bezpečnosti práce ve výškách pro jednotlivé činnosti